Skip to content

TETTING MED SEMENT- OG KJEMISK INJEKSJON

Kjemisk injeksjon
Kjemisk injeksjon benyttes til å tette sprekker og riss i betong. Benyttes til tetting av lekkasjer i dammer, kraftstasjoner, siloer og kjellere. Det er ofte hensiktsmessig å kombinere injeksjon med andre metoder.

Tetting av lekkasjer med sementinjeksjon
Benyttes hovedsaklig i tunneler og damanlegg for å stoppe vannlekkasjer. Ved injeksering av sement fylles sprekker og tomrom i fjellet. Lekkasjer stanses og stabiliserer også fjellet. Sementinjeksjon benyttes også til stabilisering av løsmasser.

La fagfolk utføre jobben!