Skip to content
-Betongsprøyting av molo i Vardø for Finnmark Entreprenør AS

-Betongsprøyting av Pe-skum ved Laksevegen for Kruse Smith AS

-Betongsprøyting av svingesjakt i Finmark for Pasvik Kraft.

-Sprøyting av Masterseal og injeksjon mot radon og beskkytelse mot Alunskifer ved Akershus Festning, Oslo

-Fjellsikring ved Muruvik etter Nordlandsbanen ble stengt pga ras 2011..

-Sprøyting av Pe-skum og utført Mastersealarbeider med all sprøytebetong ved Gjevingåsen Jernbanetunnel.(2011)

-Betongsprøyting ved Rønmarsogga Kraftverk ,Satkraft ,Korgen (2011)

-Tørrsprøyting av 220 tonn med en avstand fra pumpe til sprøytested på 600 m ved laksen Kraftverk , Mosjøen (2011)

-Bolting, rensk og betongsprøyting ved Meråker Kraftverk for NTE.(2011)

-Montering av og brannsikring av PE-skum, montering av betongelement ved Hansjordnesbuktatunnel , Tromsø

-Betongsprøyting og montering av Pe-skum ved Sildvik tunnelen på Ofotbanen for Bleikvassli Gruberg AS

-Betongsprøyting av tilløpstunnel ved Nygård Kraftverk , Narvik.

-Rensk av kabelsjakt og tildekking av kabler for NTE ved Steinskjer

-Betongsprøyting av småkvadratstunneler ved Sydvaranger Gruver i Kirkenes for Mesta AS

-Betongsprøyting av Finnsåstunnelen for Tunnelteknikk ved Årdal

-Fjellrensk og sikring av høyspentkabler i kabelsjakt for Nord Trøndelag E-verk.

-Betongsprøyting av Svartistunnelen for Mesta AS

-Betongsprøyting av Rausandtunnelen for Tunnelteknikk AS.

-Betongsprøyting av Øksendaltunnelen for Mesta AS ved Sunndalsøra.

-Fjellsikring og betongrehabilitering av 4 stk. omformerstasjoner i fjell for Bane Energi (2007)

-Betongsprøyting av flere Ribodekker i landbruket.

-Montering av og brannsikring av PE-skum av Larsbergtunellen ved Skibotn. Oppdragsgiver Betongrenovering AS, Bjerkvik

-Rensk og bolting av Pollfjelltunnelen, Troms.

-Rensk og sikring av Otterviktunnelen, Troms.

-Fjellsikring og betongrehabilitering av 5 omformerstasjoner for Bane Energi (2006).
Kontaktperson: Bjørn Vidar Fredriksen, Rambøll Norge AS.

-Betongsprøyting av sjakter ved Ormen Lange på Aukra for Skanska.
Kontaktperson: Geir Kildemo, Skanska Norge AS
 
-Betongsprøyting av sjakter ved Ormen Lange på Aukra for Skanska.
Kontaktperson: Geir Kildemo, Skanska Norge AS
 
 
-Betongsprøyting av betongdam for Salvesen &Thams(Orkla ASA) i Skjenaldfossen.

-Fjellsikring, rensk og montering steinsprangnett ved sentralbanestasjon i Bergen for Bane Energi

-Betongsprøyting av kulverter ved Lensvika for Statens Vegvesen Sør Trøndelag. Att Tor Ivar Solem

-Betongsprøyting av 8 stk kulverter for Statens Vegvesen på Fosen.

-Betongsprøyting av kulverter for Snilfjord Kommune.

-Betongsprøyting av brannprøve elementer for Sintef og Vegdirektoratet. ved Reidar Kompen

-Rehabilitering og forsterking av betongsiloer og ovnshalltak ved Elkem Thamshavn.

-Betongsprøyting av Dagslått tunnelen for Statens Vegvesen,Nordland

-Betongsprøyting av PE-skum i Hopla tunnelen for Statens Vegvesen

-Betongsprøyting av tunneler for S.R.G. og Norsk Marmor i Brønnøysund

-Slemming av fjellhaller ved Ladehammeren for Trondheim Kommune (A=6.000m2)

-Slemming av fjellhaller for Veidekke ved Høvringen Renseanlegg (A=5.000m2).

-Slemming av kraftstasjon ved Åbjøra for Veidekke AS.

-Betongsprøyting av bekkeløp i Børsa for Skanska.

-Sikring og sprøyting av fjellskjæring og tunnel ved Bindal for Statens Vegvesen Nordland. Kontaktperson Finn Johansen.

-Betongsprøyting og bolting av skjæring og tunnel ved Finneidfjord for Statens Vegvesen/Tore Løkke A/S. Kontaktperson Terje Brattberg.

-Vann og frostsikring av Skamdal tunnel ved Mosjøen for N.S.B.

-Vann og frostsikring ved Ladehammeren Renseanlegg, Tr Kommune.

-Vann og frostsikring bergrom ved Gardermoen for F.R.G..

-Vann og frostsikring av tilfluktsrom til Namsos Kommune.

-Betongsprøyting av PE-skum for Eeg Henriksen ved Bardufoss.

-Vann og frostsikring for F.B.T. ved Evenes flyplass.

-Betongsprøyting, nettsikring og bolting ved Helleberget og Solsiden terrasser i Stjørdal for Br. Halle AS.

-Betongsprøyting av flere gjødelkjellere i landbruket.

-Vann og frostsikring ved Gjendemhammeren Sivilforsvarsanl Molde.

-Betongsprøyting av kulverter for Statens VV Sør Trøndelag på Fosen

-Slamming ved nye Tyin Kraftverkfor Skanska ASA