Skip to content

TETTING OG FORSTERKNING AV GJØDSELSKJELLERE OG SILOER

Som Norges største betongsprøyte entreprenør innen landbrukssiden kan vi tilby høy fagmessig kompetanse ved utarbeidelse av forslag til reparasjon og tilstandskontroll av gjødselkjellere og siloer. Feil utført arbeid kan føre til en ytterligere svekkelse og raskere nedbrytning.

Vi utfører:

  • Tetting og forsterking av vegger i gjødselkjeller.

  • Forsterking av Ribodekker. Arbeidet utføres etter en egen metode som ikke hindrer driften i fjøset i vesentlig grad.

  • Reparasjon av skader på betong og armering i tak og dragere.

  • Armering og betongsprøyting av nye dragere og søyler.

  • Tetting og sprøyting av vegger i siloer.

  • Pussing av utvendige vegger.Skader på betong og armering i gjødselkjellere

Dagens gjødselkjellere inneholder en mengde aggressive gasser som bryter ned betong og skader armeringen.
Det er i tillegg utført mye dårlig arbeid i forbindelse med oppsetting av gjødselkjellere. Dette har ført til at de fleste kjellerne har større eller mindre skader. I verste fall kan dette føre til at hele konstruksjonen faller ned, noe man har sett flere tilfeller av.
Vi kan foreta en fagmessig inspeksjon og sette opp et kostnadsoverslag for utbedring av eventuelle skader.
Virker dette interessant? Ta kontakt!