Skip to content

FJELLSIKRING

Fjellrensk.

Rensk av tunneler og fjellskråninger.
Arbeidet utføres fra kran/lift eller i spesielle tilfeller tau.

Bolting.

Sikring av tunneler og fjellskjæringer med fjellbolter.

Montering av issprang- og steinsprangnett.

Brukes sammen med bolting for å hindre nedfall av stein og is fra fjellskjæringer.