Skip to content

BETONGSREHABILITERING

Vi har utført flere store betongrehabilitering arbeider rundt hele landet.Dette omfatter reparasjon av dammer, bruer, kaier og boligblokker.Ved betongrehabilitering er det meget viktig å forstå de prosesser som foregår når betong og armering brytes ned.

De fleste skadene som oppstå skyldes karbonatisert eller kloridinfisert betong. Den vanligste fremgangsmåte ved betongrehabilitering er:

  • Kartlegging av skader og utarbeidelse av en plan for arbeidene med kostnadsoppsett.
  • Frimeisling av skadet armering og fjerning dårlig betong.
  • Eventuell tilleggsarmering.
  • Sandblåsing av skadet armering og betong.
  • Renspyling av flaten.
  • Tørr- eller våtsprøyting av flaten.
  • Eventuell på føring av karbonatiseringbremsende maling og skjerming av konstruksjonen.